skip to Main Content

Verkoopvoorwaarden

Two Be (2b) b.v. in overeenstemming met artikel 97 van KB 1/2007 van 16 november, dat de goedkeuring van de geconsolideerde algemene wet voor de verdediging van consumenten en gebruikers goedkeurt, wordt erop gewezen dat dit document de gebruiksvoorwaarden vastlegt voor gebruikers die toegang hebben tot de website www.cayucos.nl. Als u vragen hebt over de Algemene voorwaarden of het privacy beleid, kunt u contact met ons opnemen via ons contactformulier. Het contact kan naar eigen inzicht worden geformaliseerd in een van de talen waarin de Algemene voorwaarden op deze website beschikbaar zijn.

Het bedrijf

De verkoop van goederen / diensten via deze website is gemaakt door Two Be (2b) bv, opgericht op 4 augustus 1999 met registratie Industrieweg 10c, 5145 PV Waalwijk Nederland en geregistreerd in de Kamer van Koophandel onder nummer 18055752 van 12 augustus 1999 en BTW-nummer NL807871084B01.

De klant

Alle door de gebruiker verstrekte informatie of persoonlijke gegevens worden behandeld in overeenstemming met de bepalingen van het gegevensbeschermingsbeleid. Door gebruik te maken van deze website stemt de gebruiker in met de behandeling van de verstrekte informatie en verklaart hij dat alle informatie of gegevens die aan het bedrijf zijn verstrekt, waar zijn en overeenstemmen met de realiteit.

Privacy van gegevens / bescherming

Two Be (2b) b.v. voldoet aan de richtlijnen van de Organieke Wet 15/1999 van 13 december, Bescherming van Persoonsgegevens, Koninklijk Besluit 1720/2007 van 21 december, die de verordeningen voor de ontwikkeling van de organieke wet en andere geldende reglementen te allen tijde goedkeurt, en zorgt voor het juiste gebruik en de juiste behandeling van de persoonlijke gegevens van de gebruiker.

Om dit te doen, bij elke vorm van persoonlijke gegevensverzameling, in de diensten die de gebruiker van de eigenaar van de website kan vragen, zal de gebruiker in beide gevallen worden geïnformeerd over het bestaan en de acceptatie van de specifieke voorwaarden voor de verwerking van hun gegevens, informeren over de verantwoordelijkheid van het gemaakte bestand, het adres van de verantwoordelijke persoon, de mogelijkheid om uw rechten op toegang, rectificatie, annulering of verzet uit te oefenen, het doel van de behandeling en de communicatie van de verzamelde informatie aan derden.

Evenzo meldt Two Be (2b) bv, eigenaar van de website www.cayucos.nl dat het voldoet aan Wet 34/2002 van 11 juli, betreffende Diensten van de Informatiemaatschappij en Elektronische Handel en zal de gebruiker toestemming vragen voor de verwerking van de e-mail voor commerciële doeleinden op elk gewenst moment.

Minderjarige gebruikers

De inhoud van de website www.cayucos.nl is gericht op personen van wettelijke leeftijd. Two Be (2b) b.v. is er niet op uit om bewust gegevens van minderjarigen te verkrijgen. Mocht Two Be (2b) b.v. zich ervan bewust zijn dat er persoonlijke gegevens van een minderjarige in zijn bestand zijn, dan zal het bedrijf onmiddellijk overgaan tot annulering en de gegevens uit het bestand verwijderen.

Verplichtingen van de gebruiker

De gebruiker moet te allen tijde de algemene voorwaarden respecteren die zijn vastgelegd door de website www.cayucos.nl. De gebruiker zal de website zorgvuldig gebruiken en elke aansprakelijkheid aanvaarden die kan voortvloeien uit het overtreden van de algemene voorwaarden van de website. De gebruiker mag de website niet gebruiken voor het verzenden, opslaan, vrijgeven, promoten of verspreiden van gegevens of inhoud die virussen of andere computercodes, bestanden of programma’s bevat die zijn ontworpen om de werking van een computerprogramma, computer of telecommunicatie te onderbreken, te vernietigen of te belemmeren.

Diensten

De website www.cayucos.nl biedt informatie aan haar gebruikers over de kenmerken van de producten verkocht door Two Be (2b) b.v. Evenzo biedt de website andere diensten, zoals de verkoop van goederen en de betaling ervan via een beveiligde server.

De ontvangers van de diensten op de website zijn de gebruikers die geïnteresseerd zijn in de producten verkocht door Two Be (2b) b.v. De diensten aangeboden door de website zijn gratis, behalve voor de geavanceerde diensten, waarvan de toegang afhankelijk is van het abonnement op een dienst of productverwerving, van de gebruiker tot Two Be (2b) b.v.

Intellectueel eigendom

Two Be (2b) b.v. op zichzelf of als gevolmachtigde, eigenaar is van alle intellectuele en industriële eigendomsrechten van zijn website, evenals de elementen die erin zijn opgenomen (bijvoorbeeld afbeeldingen, geluid, audio, video, software of teksten, handelsmerken of logo’s, kleurencombinaties, structuur en ontwerp, selectie van gebruikte materialen, computerprogramma’s die nodig zijn voor de werking, toegang en gebruik, enz.), eigendom van Two Be (2b) bv of van zijn licentiegevers.

In overeenstemming met de bepalingen in artikel 8 en 32.1, tweede lid, van de Wet op het intellectuele auteursrecht, is het uitdrukkelijk verboden om de inhoud van de webpagina voor commerciële doeleinden openbaar te reproduceren, en verspreiden, inclusief het beschikbaar stellen van modaliteit, doeleinden, in elk formaat en op elke technische manier, zonder de toestemming van Two Be (2b) bv Alle rechten voorbehouden. De GEBRUIKER stemt ermee in de rechten te respecteren van Intellectuele en Industriële Eigendom die eigendom is van Two Be (2b) b.v. Gebruikers kunnen de elementen van de website bekijken en zelfs afdrukken, kopiëren en opslaan op de harde schijf van hun computer of enige andere fysieke ondersteuning, zolang deze uitsluitend voor persoonlijk en privégebruik is. De GEBRUIKER moet zich onthouden van het verwijderen, wijzigen, ontwijken of manipuleren van een beveiligingsapparaat of beveiligingssysteem dat is geïnstalleerd op de pagina’s van Two Be (2b) b.v.

Een bestelling plaatsen

Om een bestelling te plaatsen, moet de gebruiker een product toevoegen aan het winkelwagentje en doorgaan met afrekenen. Op deze pagina kan de gebruiker zijn persoonlijke gegevens invoeren en de gewenste betaalmethode kiezen. Nadat de betaling met succes is voltooid, ontvangt hij / zij een e-mail ter bevestiging van de ontvangst van de bestelling (de “Orderbevestiging”). Two Be (2b) b.v. zal de gebruiker ook per e-mail informeren dat het product wordt verzonden (de “verzendbevestiging”).

Prijzen

De prijzen op de website www.cayucos.nl zijn geldig behalve een typografische fout of het einde van de promotie. Alle prijzen worden weergegeven in Euro’s en inclusief BTW. Er kan slechts één promotiecode op een bestelling worden toegepast.

Betaalmethode’s

  • iDeal
  • Bancontact
  • Creditcard

Productgaranties

Klanten kunnen gebruik maken van de garantie die wordt gegeven door de fabrikant van elk artikel. In het geval dat het artikel dit document niet bevat, volstaat het om de aankoopfactuur, in overeenstemming met Wet 23/2003 van 10 juli, van Garanties in de verkoop van consumptiegoederen te bewaren. Schade als gevolg van onjuist gebruik of omgang met het product of slijtage veroorzaakt door normaal gebruik vallen niet onder deze garantie.

Recht van annulering

De gebruiker heeft het recht om de aankoop gedaan via de website www.cayucos.nl te annuleren en kan het product retourneren, indien hij niet tevreden is, binnen een maximumtermijn van dertig (30) kalenderdagen vanaf wanneer het product is ontvangen . Er wordt ook vermeld dat er geen recht op annulering bestaat wanneer de uitvoering van de bestelling al is begonnen. De terugbetaling van het bedrag vindt plaats binnen een termijn van 14 kalenderdagen vanaf de datum waarop het besluit tot intrekking van het contract effectief en ondubbelzinnig is medegedeeld en op voorwaarde dat de goederen of producten waarop de opzegging betrekking heeft eerder zijn ontvangen.

Het recht om te annuleren zal worden gemaakt, door te verwijzen naar Two Be (2b) b.v. via de e-mail info@cayucos.nl de wil om dit recht uit te oefenen. Wanneer deze communicatie is ontvangen, informeert Two Be (2b) b.v. de klant over de stappen en maatregelen die moeten worden overwogen om het recht op annulering uit te voeren.

Recht van uitsluiting

Two Be (2b) b.v. behoudt zich het recht om de toegang tot de portal en / of de aangeboden diensten te weigeren of in te trekken zonder voorafgaande kennisgeving, op zichzelf of door een derde partij, aan gebruikers die de gebruiksvoorwaarden van de portal niet naleven. Two Be (2b) b.v. een gebrek aan naleving van de gebruiksvoorwaarden van de website nastreven, evenals enig oneigenlijk gebruik van haar portaal door alle civielrechtelijke en strafrechtelijke acties uit te voeren die wettelijk mogelijk overeenkomen.

Wijzigingen en links

Two Be (2b) b.v. behoudt zich het recht voor om zonder voorafgaande kennisgeving de wijzigingen aan te brengen die zij op haar website nodig acht, in staat te zijn om zowel de inhoud en diensten die zij aanbiedt, als de manier waarop deze worden gepresenteerd of gelokaliseerd, te wijzigen, te verwijderen of toe te voegen, alsook in de Algemene Huurvoorwaarden hier bepaald.

Two Be (2b) b.v. is niet verantwoordelijk voor het misbruik dat wordt gemaakt van de inhoud van zijn website, alleen de verantwoordelijkheid van de persoon die deze gebruikt of gebruikt. In het geval dat links naar www.cayucos.nl of hyperlinks naar andere internetsites verwijzen, is Two Be (2b) b.v. de eigenaar van de website, oefent geen enkele vorm van controle uit op die sites en inhoud.

In geen geval Two Be (2b) b.v. de eigenaar van de website neemt de verantwoordelijkheid voor de inhoud van een link die toebehoort aan een website van een derde partij, en garandeert de technische beschikbaarheid, kwaliteit, betrouwbaarheid, nauwkeurigheid, breedte, waarachtigheid, geldigheid en grondwettelijkheid van materiaal of informatie opgenomen in een van deze hyperlinks of andere internetsites. Evenzo impliceert de opname van deze externe verbindingen geen enkele vorm van vereniging, fusie of deelname met de verbonden entiteiten.

Toepasbare wet en jurisdictionele bevoegdheid

De gebruiksvoorwaarden van de website in deze Algemene voorwaarden, evenals de relaties tussen de gebruiker en Two Be (2b) b.v., worden beheerst en geïnterpreteerd in overeenstemming met de Spaanse wetgeving.

Voor de oplossing van een eventueel conflict, kunnen de gebruiker en Two Be (2b) b.v. uitdrukkelijk te onderwerpen aan de jurisdictie en jurisdictie van de gerechtshoven en rechtbanken van de stad ‘s-Hertogenbosch, waarbij uitdrukkelijk afstand wordt gedaan van enige andere jurisdictie die kan overeenkomen.

Contactformulieren

Contactformulier
Verantwoordelijk: Two Be (2b) b.v.
Doel: Beantwoord de vragen van de gebruiker en verzend de gevraagde informatie.
Legitimatie: Toestemming van de gebruiker.
Ontvangers: Cessies zullen alleen worden gedaan als er een wettelijke verplichting is.
Rechten: toegang, rechtzetting en verwijdering, evenals andere rechten, zoals aangegeven in het Privacybeleid*

Nieuwsbrief formulier
Verantwoordelijk: Two Be (2b) b.v.
Doel: beheer de registratie van de gebruiker in onze nieuwsbrief. Nadat het formulier is verzonden, ontvangt de gebruiker een e-mail met een link om het abonnement te bevestigen.
Legitimatie: Toestemming van de gebruiker.
Ontvangers: Cessies zullen alleen worden gedaan als er een wettelijke verplichting is.
Rechten: toegang, rechtzetting en verwijdering, evenals andere rechten, zoals aangegeven in het Privacybeleid*

Gebruikersaccountformulier
Verantwoordelijk: Two Be (2b) b.v.
Doel: Beheer de gemaakte aankoop(en).
Legitimatie: uitvoering van commerciële relatie en toestemming van de gebruiker.
Ontvangers: Cessies zullen alleen worden gedaan als er een wettelijke verplichting is.
Rechten: toegang, rechtzetting en verwijdering, evenals andere rechten, zoals aangegeven in het Privacybeleid*